Schrijven

Wilt u een artikel, webtekst, nieuwsbrief of brochure uitbrengen op het terrein van zorg en welzijn, onderwijs of duurzaam bouwen? Ik werk zo’n opdracht graag voor u uit. Uitbesteden kan u veel tijd en frustratie schelen. Het is mijn vak om verrassende resultaten en interessante ontwikkelingen helder en leesbaar in woorden te vatten.

Mijn motto: maak concreet en laat zien!

Hier enkele onderwerpen waarover ik recent en minder recent heb geschreven: zorgcoöperaties, buurthuizen in eigen beheer, waterwoningen, creatieve werkvormen voor mensen met psychische klachten, etnische gezondheidsverschillen, energieneutrale woningen, mantelzorg, kinderen met leerproblemen, behandelingen in de ggz, bouwen met concepten, de rol van wijkverpleegkundigen in sociale wijkteams, het voorkomen van radicalisering van islamitische jongeren, hulpverlening na seksueel geweld en andere traumatische ervaringen en onderzoek naar het gebruik van partydrugs.

AedesBuurthuizen-6muisspannendepublicatieCSGpsychiatrie2010-4